Het jaar 2013 is bijna voorbij, hoog tijd om nog even te kijken naar de mogelijkheden om belasting te besparen! Je wil de belasting natuurlijk niet ontduiken, maar meer betalen dan je concurrenten is niet verstandig, zegt Sprout-expert Christiaan van Wetten.

Investeringen
Denk goed na over het moment waarop investeringen gepland worden. Slim(mer) gebruikmaken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) kan veel belasting schelen. Soms kan het verstandig zijn investeringen nog dit jaar te verrichten. Zo kan een kleine investering per saldo soms zelfs geld opleveren (een iPad gesponsord door de fiscus als het ware). In andere gevallen is het beter tot begin volgend jaar te wachten.

Afschrijvingen
Je kunt het fiscaal gewenste inkomen ook erg goed sturen met de faciliteit van willekeurige afschrijving door de afschrijvingskosten op te voeren in het jaar waarin dat het meest gewenst is. Deze faciliteit is mogelijk voor investeringen die je in de 2e helft van 2013 hebt gedaan, die je als startende ondernemer hebt gedaan of die bijvoorbeeld vallen onder de MIA/Vamil regeling, die geldt voor bepaalde bedrijfsmiddelen als zeer zuinige auto’s. In sommige gevallen kun je zo zelfs verliezen creëren die met winsten van voorgaande jaren kunnen worden verrekend. Voor IB-ondernemers kan het naast een lagere belastingdruk ook aantrekkelijk zijn om voor toeslagen in aanmerking te komen. Misschien kun je door je belastbaar inkomen te sturen ook nog een leuke middeling over 3 belastingjaren aanvragen.

Btw
Vraag tijdig om teruggave btw bij niet betalende klanten. Doe dit uiterlijk in de maand na afloop va het kwartaal dat bekend is dat er definitief geen betaling zal volgen. Door niet tijdig terugvragen kun je naar de afgedragen omzetbelasting – die de klant nooit aan je heeft betaald – fluiten.

Afwaarderingen
Bekijk welke balansposten nog op- dan wel juist afwaardering behoeven. Hier zijn diverse voorbeelden voor te noemen, zoals voorraden, dubieuze debiteuren, voorziening groot onderhoud, etc. Net als willekeurige afschrijvingen betreft dit een verschuiving van belastingaftrek in de tijd. Maar dat kan vanwege de resultaten van voorgaande jaren of een acuut tekort aan liquiditeiten natuurlijk erg aantrekkelijk zijn. Ook kunnen dit soort verschuivingen voorkomen dat verliezen uit het verleden verdampen. Je gooit het belastinggeld gewoon weg als je hier niet goed op stuurt.

Tips voor zzp’ers
Oudedagsreserve
Zorg voor voldoende ondernemingsvermogen aan het einde van het jaar: je wil als het even kan doteren aan de oudedagsreserve. Dit kan vaak worden gerealiseerd door bijvoorbeeld tijdelijk minder geld op te nemen uit de onderneming. Uiteraard is dat makkelijker als er in privé voldoende (spaar)geld beschikbaar is. Je zet dan als het ware een deel van je winst weg op je balans om daar later – na je pensioen – met de fiscus over af te rekenen. Het doteren aan de oudedagsreserve heeft een paar voordelen:
• tariefvoordeel (nu kun je aftrekken tegen een hoger tarief dan waartegen in de toekomst waarschijnlijk moet worden afgerekend)
• rentevoordeel (een euro nu is veel meer waard dan een euro in de toekomst)
• gebruikmaken van de stakingswinstvrijstelling (€ 3.630 in 2013)

Deze laatste wordt door veel kleinere ondernemingen vaak vergeten. Voor die ondernemingen is het vrijvallen van de oudedagsreserve bij staking van de onderneming de enige stakingswinst. En het zou zonde zijn niet gebruik te kunnen maken van de stakingswinstvrijstelling.

Meewerkaftrek
Denk na over de beloning van de meewerkend echtgenoot. Een reële arbeidsbeloning kan interessanter zijn dan de wat vaker gebruikte meewerkaftrek.

Bijtelling
Als je volgend jaar een kilometeradministratie wilt bijhouden om onder de bijtelling voor privégebruik van de auto uit te komen, begin dan tijdig met voorbereiden. Denk aan het oefenen van de administratie vooraf of het zoeken naar een handige app die de kilometers via gps bijhoudt.

Tips voor DGA’s
Dividend
Volgens de begrotingsafspraken 2014 zal in 2014 het box 2-tarief tot 2015 worden verlaagd van 25 tot 22% (alléén in 2014 dus). Naast een eventuele besparing in box 3 kan ook dat reden zijn om nog even te wachten met jezelf dividend uit te keren tot na 1 januari 2014.

Auto
Bekijk opnieuw of de auto op de zaak moet blijven of dat het beter is deze aan jezelf te verkopen. Het kan qua btw interessant zijn om de auto van de zaak na één jaar te verkopen aan privé tegen een zeer lage waarde. Dit moet qua vennootschapsbelasting wel goed worden geregeld, maar zo kunnen duizenden euro’s btw worden bespaard. Een nieuwe auto kopen met je vennootschap en na een jaar verkopen aan jezelf in privé wordt hierdoor fiscaal erg prettig.Denk ook aan de onbelaste uitbetaling vergoeding woon-werkverkeer, ook voor de dga die in een privé auto rijdt.

Leningen
Zorg voor zakelijke leningsovereenkomsten met bv’s. Samen met andere voorwaarden kan dit het niet aftrekbaar zijn van een eventuele (toekomstige) afwaardering voorkomen.Denk opnieuw na over de fiscale eenheid bij meerdere bv’s. Opheffen of juist beginnen van een fiscale eenheid kan voordeel opleveren. Denk aan mogelijke verliesverrekening en aan het tariefopstapje van 20 naar 25%.

Privé-deel van de aangifte
Verlaag je box 3 afrekening in 2014 door vóór 1 januari bijvoorbeeld belastingschulden te betalen, een duurzaam consumptiegoed te kopen (indien gepland natuurlijk) of te schenken aan kinderen. Eerder is al genoemd het uitstellen van dividend van de eigen bv tot na 1 januari. Als er minder dan 3% rente wordt ontvangen in box 3 is het fiscaal interessant om spaargeld in de eigen bv (indien aanwezig) te parkeren.

Giften
Vervang gewone giften door periodieke giften. Zeker als je jaarlijks toch al het nodige schenkt aan goede doelen. Je zit dan 5 jaar vast maar het jaarlijkse belastingvoordeel is wel groter.

Lijfrente
Denk ook aan het betalen van de reguliere lijfrentepremie of inleg banksparen (bancaire lijfrente) vóór 1 januari als je nog aftrek in 2013 wilt realiseren. Bij inleg i.v.m. oudedagsreserve of staking heb je echter nog een half jaar extra de tijd voor aftrek in 2013. [kopje] Vooruitbetalen rente. Tenslotte nog de tip dat je soms met vooruitbetaling van hypotheekrente extra aftrekbaarheid in het jaar van betaling kunt realiseren als het gaat om rente met betrekking tot de periode die eindigt vóór 1 juli van het volgende jaar. Deze verplichting moet wel formeel worden overeengekomen en is dus afhankelijk van de hypothecaire lening.

Bron en lees verder: Sprout