…dan moet je het wel doen!

kris florek

Kris Florek is niet alleen een Poolse ondernemer in Nederland, maar ook een “story teller” die met een leuke presentatie zijn geboorteland Polen zowel leuk als ook erg leerzaam onder de aandacht wist te krijgen. Hij vertelt in zijn presentatie over zijn eigen levenservaringen, maar ook ervaringen en vooroordelen die anderen hebben over Polen.

Kris Florek vertelt in het begin van zijn presentatie hoe het voor hem was om als Pool in Nederland te wonen. Zo vertelt hij dat vanuit zijn eerste indrukken in Nederland meteen een groot mentaliteitsverschil zag. De werkmentaliteit en de vooroordelen van Nederlanders vielen hem op. Daarbij neemt Kris als voorbeeld het baantje dat hij had als schoonmaker waarbij er erg hard gewerkt moest worden. Die periode heeft hem aan het denken gezet, omdat hij graag de reputatie van de Polen wilde verbeteren. Hiernaast wilde de ondernemer in hem ook inspelen op de mogelijkheden. Hij dacht een strategie uit om zowel banen te creëren voor Polen als ook Nederlanders. Door veel en hard te werken heeft Kris een budget opgebouwd en zag hij steeds meer mogelijkheden om te gaan ondernemen in Polen en Nederland hier zal hij ook een aantal voorbeelden over vertellen in de presentatie.

Het ontstaan van zijn ondernemerschap

Zijn eerste initiatief om te gaan ondernemen hier in Nederland kwam vanuit een televisie uitzending over de Amerikaanse aanpak om huizen te kopen, op te knappen en vervolgens weer door te verkopen. Heel concreet ging dit televisieprogramma over het verhuizen en verbouwen van huizen dat binnen een week gedaan werd. Toen zag Kris een product voorbij komen dat hij goed kon gebruiken voor zijn eigen schildersbedrijf. Vervolgens is hij contact op gaan nemen met het Amerikaanse bedrijf dat schildersspullen gebruikte in hun programma, omdat deze producten een goede kwaliteit leverde en veel sneller werkte dan op de normale manier. Hij vroeg zich af of hij ook zo’n “schildersysteem” kon aanschaffen en dat heeft hem exact 100 dollar gekost. Hij heeft dit product een jaar gebruikt en vervolgens hiermee duizenden euro’s verdiend. In eerste instantie bespaart het direct tijd uit omdat je met dit nieuwe product uit Amerika veel efficiënter kan werken waardoor het schilderen veel sneller ging.

Overtuigd van deze nieuwe aanpak, vroeg hij zich af waarom andere schildersbedrijven in Nederland dit product niet gebruiken. Dus hij besloot deze producten te gaan importeren en door te gaan verkopen in Nederland en andere landen. Dit is waar Kris zich nog steeds mee bezig houdt en inmiddels heeft hij hier een bedrijf voor opgezet. Met zijn bedrijf “FlowRol” verkoopt hij nu schilders artikelen.

Ontstaan “FlowRol”
Dit bedrijfsonderdeel biedt professionele schilder artikelen en het is ontstaan vanuit een samenwerking met “Wooster Brush Company”, een Amerikaans bedrijf. Inmiddels werken ze al samen met 150 aannemers in Nederland waaronder 2 Poolse bedrijven. Dit heeft Kris na negen jaar bereikt, mede door zijn drang om kansen te creëren voor zowel hemzelf als ook anderen waar hij mee samenwerkt. De drang van de Poolse ondernemer om echt iets te creëren was erg groot, omdat dit echt iets was wat hij wilde doen! Uiteindelijk heeft Kris na 9 jaren een doel bereikt en is de ondernemer klaar voor nieuwe uitdagingen.

Zijn tweede bedrijfsonderdeel

Kris verteld verder en gaat in op zijn bedrijf in Vastgoedonderhoud. Met dit andere bedrijf “Florek Vastgoedonderhoud B.V. “ worden gebouwen in zowel Nederland als ook Polen opgeknapt en weer “aantrekkelijk” gemaakt, voor verkoop of verhuur. Kris heeft nu een bepaalde “vastigheid” met zijn bedrijven hier in Nederland, maar nu ziet hij ook kansen in Polen. Hij heeft voor zichzelf weer een doel gesteld om ook iets in Polen te gaan creëren. Hij wil Polen en Nederland verder verbinden en werkplekken gaan creëren in Polen en Nederland.

Nieuwe ontwikkelingen

Om ervoor te zorgen dat hij zijn doel kan halen heeft Kris een fonds opgericht om panden te kopen in Polen én Nederland. Voornamelijk kantoorpanden die hij met zijn leveranciers laat ombouwen tot appartementen voor studenten die relatief weinig te besteden hebben. Hierbij bieden ze direct hoge kwaliteit tegen lage prijzen waar iedereen blij mee is. Pak een maatschappelijk probleem aan en creëer extra woonruimte uit panden die anders leeg blijven staan en verslechteren. Hij was erg enthousiast over dit geweldige idee!

Hij vertelt verder dat hij de samenleving een handje helpt met de aanpak waarbij per aangekocht pand “gemiddeld” zestien appartementen worden gemaakt en hij twee appartementen aanbiedt aan daklozen. Deze mensen zonder vaste woon en verblijfsplaats krijgen een prachtige kans om hun appartement en het gehele pand, als tegenprestatie, schoon en op orde te houden. Een heel slim en creatief initiatief, waar enkele gemeenten inmiddels door zijn “wakker geschud”. De participatie van gemeentes bij deze projecten staat garant voor een behoorlijke “boost”. Kris staat open voor alle aanvragen vanuit gemeentes die bedrijfspanden willen veranderen in woonruimte én hierbij een kwetsbare groep daklozen kansen kunnen bieden om er bovenop te komen. Zo creëer je een heleboel mogelijkheden voor een grote groep mensen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoeft niet moeilijk te zijn, als je het maar doet.

Kris Florek
Vragen uit de zaal

Er kwam een vraag uit het publiek die naar Kris gericht was waarom hij Nederlandse investeringen in Polen doet. Ze kunnen toch tegenvallen terwijl de voortekenen zo gunstig zijn? Kris geeft zijn mening en geeft aan dat tegenvallers vaak te wijten zijn aan taalproblemen. Neem als voorbeeld een Nederlandse ondernemer die in gesprek gaat met een Pools bedrijf, misschien in het Engels of via iemand die Pools spreekt. Met goede bedoelingen kan het dan toch zijn dat de communicatie niet het effect heeft wat gewenst is. De Poolse taal is moeilijk en een alternatief is om onderhandelingen in een andere taal dan de moedertaal te voeren, neem Engels. Er ontstaan verschillen in opvatting en, zonder er erg in te hebben, kan een Poolse onderhandelaar zich aangevallen voelen of zelfs beledigd. Kris legt uit dat hij zichzelf makkelijker kan uiten in het Nederlands dan in het Pools! Geduld en volharding kan wel tot een goed resultaat leiden, dat is Kris gelukt na verloop van jaren door tussen Nederlanders te werken.

Gunnen
Zo heeft Kris een leuk voorbeeld van zoals hij zelf zegt een prachtig Nederlands woord. Het woord “gunnen” heeft zo’n mooie betekenis dat hij dit ziet als een uitgangspunt om succes te creëren. Een exacte vertaling voor dit woord is er niet in het Pools, terwijl dit zo gewoon is in Nederland en zo enorm gewaardeerd wordt in Polen, als je een opdracht gunt aan elkaar. Het heeft zelfs een nog diepere bedoeling die heel beleefd is, je gunt elkaar succes en dat is een geweldige basis voor samenwerking tussen Nederlanders en Polen. Daar is Kris van overtuigd!

Patat
Het Nederlandse patatje is niet (heel) bekend in Polen en daarom gaat Kris met een goede kwaliteit aardappels dit product in Polen introduceren. De ondernemer is op zoek gegaan naar de beste aardappels in Nederland en heeft dit gecombineerd met een transportbedrijf uit Polen. Hiernaast zet hij de vertegenwoordigers van zijn leverancier heel handig in om onderzoeken voor hem te doen. Gezamenlijk bekijken ze de mogelijkheden om een netwerk van circa dertig steden te gaan opbouwen waar de patat, volgens zijn concept, te kopen zal zijn. De gesprekken met investeerders en bestuursorganen van geïnteresseerde steden zullen in 2014 moeten leiden tot een beslissing en wellicht een gedegen plan van aanpak, als het project doorgang zal vinden. Kris is van mening dat het niet veel hoeft te kosten om in Polen kansen te creëren, het zal namelijk banen voor Poolse mensen kunnen opleveren en dat opent deuren.

Vragen vanuit het publiek

Er kwam een vraag het publiek over het woord ‘gunnen’ waar Kris Florek het eerder over had. De vraag kwam er op neer, wat de reden zou kunnen zijn dat het begrip gunnen niet breed gedragen zou worden in Polen. En of hier wellicht een historische reden voor aan ten grondslag zou kunnen liggen.
Kris gaf hierop een antwoord dat erop neer kwam dat er in Polen een andere mentaliteit en opvoeding is dan in Nederland. Vanuit het verleden is in Polen een sterke hiërarchie dat ervoor zorgt dat het ondernemerschap en het maken van de vele beslissingen die daarbij horen, niet enorm gebruikelijk is in Polen.

Het werkt het beste om goed te doen wat je behoort te doen en niet meteen je mening te geven over ontwikkelingen waarmee de directie belast is. Deze bescheiden manier van professioneel omgaan met elkaar is er minder in Nederland en dat is met name te merken wanneer een Poolse ondernemer met een Nederlandse ondernemer vergeleken wordt. Kris heeft veel ervaring opgedaan als Poolse ondernemer en omdat hij met zijn bedrijven werkt met verschillende bedrijven in Polen die die kozijnen en (bouw)materialen leveren. In het begin van deze onderhandeling, leek het of ze het niet vertrouwden en eigenlijk geen zaken met je durfden te doen. Wanneer er een “Hollander” zaken wil komen doen, dan hebben ze daar meer vertrouwen in en gaat het sneller. Het volledig vertrouwen en het vervolgens “gunnen van de opdracht” is voor Polen moeilijker dan voor Nederlanders. Er zit een angst dat ze “misbruikt” worden en wellicht geen betalingen gaan ontvangen van een andere Poolse ondernemer die vanuit Nederland werkt.

Als iemand met je zaken wil doen dan willen ze iets van je, ze willen je gaan uitkleden dat is de ouderwetse gedachte die heerst bij Polen.

Rijke mensen verdienen hun geld niet op een volledig eerlijke manier, dat is hoe sommige Polen nog redeneren.

Historisch pijnpunt

Ingaand op de vervolgvraag uit de zaal waarom er zo’n wantrouwen zou bestaan, werd door een andere bezoeker omschreven vanuit de historie die aantoont dat de Polen de afgelopen 100 jaar al drie keer in de “maling zijn genomen”. Een keer door de Engelse, door de Duitsers en als laatste door de Russen. Dat is exact het pijnpunt dat Kris beschrijft omdat meerdere generaties dit aan de lijven ondervonden hebben. Polen gaan in eerste instantie uit van een “win-lose” situatie.

Op naar de toekomst
De nieuwe generatie Polen zijn en worden moderner en open opgevoed. Vanuit de zaal wordt ook aangegeven dat een onderneming opstarten niet direct het probleem is, maar het vinden van een manager wel. Zijn tip om zelf de management kwaliteiten uit te bouwen als eigenaar. Je moet zelf een manager kunnen zijn én de baas van je onderneming. De bezoeker in de zaal vervolgt zijn verhaal en vult aan dat het niet zo is dat de mensen op de werkvloer dom zijn, want het zijn gewoon hartstikke slimme mensen, maar dat komt omdat het gewoon (nog) niet bij de Polen in het bloed zit. Van oudsher werd er altijd van bovenaf aangegeven wat je voor werk moest doen en dat werd dan ook gedaan, als je iets daarnaast zomaar “oppikt” of iets anders wilt doen dan wordt je hiervoor “gestraft” zo zegt de Poolse ondernemer.

Na een leuke discussie kunnen alle aanwezigen bij dit evenement over Polen, positief blijven over de toekomst. Kris geeft aan dat hij graag werkt met stagiaires en hij wilt hun zijn nieuwe manier van werken aanleren. Polen willen steeds vaker vanuit de Nederlandse gedachte gaan werken. Daardoor komen ze ook vrolijker op elkaar over en kunnen ze beter met elkaar en anderen communiceren. Dan maakt het niet zoveel uit welke producten je verkoopt, dat kan patat zijn terwijl je dit zelf niet eet. Mijn idee voor het aanbieden van patat in Polen met mijn team is dat onze klanten die patat komen halen ook gezellig een praatje willen maken en dat dit beter is dan de aanpak om je maar nergens mee te bemoeien. Als ik hier in Nederland een patatje ga halen, dan sta ik zo een half uur te praten, zonder speciale reden, gewoon omdat die verkoopster zo gezellig is. En dat is nou juist wat de Poolse ondernemer langzaam in Polen wil gaan creëren. In eerste instantie met een Nederlandse gedachte en een Nederlandse managementstijl.

Investeren in mensen
Daarop reageert iemand uit het publiek dat je ook kunt investeren in Poolse mensen waardoor je in Polen ook managers kunt creëren. Kris beaamt dit en geeft aan dat hij dit al drie jaar doet ook is hij lid van de leden van de Public Speaking Acadamy in Londen. Niet alleen de boodschap is dan goed, maar ook zeker de methode om dit over te brengen aan anderen. Kris heeft deze coaching stijl moeten zoeken en dat heeft hij gevonden tussen de grootste sprekers van de wereld.

Het nut van een “Speakers Academy”
Begin oktober 2013 was hij als Poolse ondernemer in Warschau en een week later stond hij, op uitnodiging, in Amsterdam met deze grootste sprekers van de wereld, om bezoekers aldaar te motiveren en inspireren. Hij zag deze sprekers als “iconen” , maar er is een treffende overeenkomst die elke spreker daar heeft. Iedereen die daar spreekt, is met een idee en niet veel meer ooit begonnen en ze weten inmiddels honderdduizenden mensen te motiveren. De aanpak van Kris , heeft in de afgelopen drie jaar geresulteerd dat hij mensen weet te motiveren en te activeren, zodat productiviteit bij mensen omhoog gaat. Die methode zal nodig zijn voor “Patat avontuur” in Polen.

Enthousiaste reactie uit de zaal
Vervolgens kwam er weer een reactie uit het publiek, van een mevrouw die onder de indruk is over het patat- verhaal en vraagt of “Fish and Chips” wellicht ook een idee kan zijn? Waarop hij antwoordde: Er zijn twee dingen die ik wil verkopen en dat is patat en pindasaus. Na uitbundig lachen van alle aanwezigen, vervolgt hij dat als je een Pool pindasaus geeft bij z’n patat, je juist niets meer te verliezen hebt.

Aardappelen uit Polen of Nederland?
Een aanwezige geeft aan dat er in Polen een heleboel goede aardappelboeren zitten en stelt de vraag of hij daar al mee samenwerkt? Kris antwoordt dat de aardappels in Polen (nog) niet aan zijn criteria voldoet omdat deze te klein is en maar 4 tot 6 maanden beschikbaar is. Hij kreeg al snel de tip van een aardappelboer in Polen om deze aardappelen in Nederland te kopen. Uiteindelijk heeft hij die gevonden en de Nederlandse leveranciers zeiden tegen de ondernemer: “Hé Kris wij hebben in Polen een leverancier die daar onze aardappelen verkoopt. Het beste is dat je met hem zaken gaat doen, want met Polen: “dat lukt je niet”. Maar het is toch wel grappig dat je in Polen makkelijker zaken kunt doen met een Nederlander dan met een Pool.

Een ander voorbeeld uit Polen
Met het onderdeel vastgoed onderhoud, heeft Kris meerdere projecten mogen uitvoeren bij het World Trade Centre in Arnhem. Daar was een project waarvoor we de ramen en kozijnen gingen vervangen en dat was een investering van een ton. Toen ben ik zelf naar Polen gegaan om met een goede Poolse fabrikant een deal te sluiten. Heel eenvoudig dacht ik want ik wist wat ik wilde en kon hem meegeven dat ik een ton te besteden had en dat ik het product bij hen wilde bestellen. De fabrikant wilde geen zaken met me doen. Ze geloofde het gewoon niet, het kon niet zijn dat ik als Pool een ton te besteden had.

Afsluitend

Kris is een goede spreker en de sessie was enorm gezellig en informeel. Hij moet echter de tijd in de gaten houden en gaat afsluiten voor vandaag. Graag wil hij nog een belangrijke kernwaarde benadrukken die hem succes heeft opgeleverd.

Focus op Passie
Als een ondernemer zich alleen maar concentreert op geld verdienen, dan gaat het niet lukken zegt Kris Florek uit eigen ervaring. Je moet met je passie en je hart iets aan mensen kunnen verkopen dat is wat ik geleerd heb negen jaar geleden toen ik nog geen Nederlands kon. Toen was ik gewoon bij mensen aan het schilderen en ik kon niet met ze praten, alleen lachen. Inmiddels, spreek ik Nederlands en weet ik dat als ik bij mensen ga schilderen dat die mensen heel graag willen praten. Dat ik dan een week langer bezig ben, dat is dan maar zo. Weer moet de zaal lachen, het is herkenbaar en die manier van gemoedelijk zaken doen met een persoonlijk tintje en passie, daar herken je een goede ondernemer aan.