Hongaarse tuinbouwproducten, waardeketens in de agrarische sector, het initiëren van goederenstromen tussen Hongarije en Nederland, duurzaamheid in de landbouw en inkomensverbetering voor kleinschalige producenten zijn een aantal van de thema’s die op het seminar dat op 13 maart 2014 plaatsvindt aan bod zullen komen. Dit seminar wordt georganiseerd door het Hungarian Business Netwerk en het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam.

LehelAsztalokI-a-TdS
‘Toegevoegde waarde in de business tussen Hongarije en Nederland’ is het thema van dit seminar. Nederland staat wereldwijd bekend als een van de grootste exporteurs van agrarische producten en ook in Hongarije zie je, vooral in de koude seizoenen, Nederlandse producten in de Hongaarse supermarkten liggen. Zelfs Nederlandse paprika’s, waarmee Hongarije eigenlijk toch zelf een belangrijke speler had moeten kunnen worden, kom je er tegen. Maar behalve de grote supermarkten zijn er veel andere kleinere ketens in Hongarije die voorzien in goed en vooral smakelijk voedsel voor de consument. Groente, fruit, vlees en vleesproducten van kleinschalige boerenbedrijven en producenten komen bijna rechtstreeks bij de Hongaar op tafel. Boerenmarkten, kraampjes op straat, de boer uit het dorp of de boer binnen de eigen familie, Hongaren kopen hun verse waren niet zo massaal in supermarkten als Nederlanders dat doen. Wat zouden Nederlanders samen met Hongaren met betrekking tot kleinere ketens kunnen ontwikkelen, hoe zouden we duurzaam kunnen samenwerken op sociaal, ecologisch en economisch vlak? Roger Bymolt van het KIT spreekt op het seminar over de duurzame ontwikkeling van dit soort van waardeketens aan de hand van de vraag: ‘wat maakt zo’n keten eigenlijk succesvol en duurzaam?’

En waar liggen bijvoorbeeld de kansen in de Hongaarse tuinbouw? De producten hebben door het gunstige klimaat en goede grond veel smaak, en naar smaak is altijd vraag. Maar toch kan er nog veel ontwikkeld worden om deze sector sterker te maken en de productie te verbeteren. Martijn Homan van de Landbouwraad van de Nederlandse ambassade zal op het seminar spreken over wat er mogelijk is aan Nederlandse inbreng en samenwerking. Binnen de Hongaarse economie vormt de agrarische sector een van de allerbelangrijkste bronnen van inkomsten voor het land. In het afgelopen jaar groeide het BBP vooral door de goede resultaten in deze sector. Namens de Hongaarse Landbouwkamer en in de functie van vicevoorzitter van de Europese Copa Cogeca houdt de Hongaarse Miklós Kiss, tevens aardbeienteler, een presentatie over de stand van zaken in Hongarije en over de fruitteelt. Het project ‘Mestkorrels naar Hongarije’, waarin een consortium van producenten, handelaren en vervoerders de markt van organische meststoffen in Hongarije wil ontwikkelen (in Hongarije is er een tekort, in Nederland een overschot) wordt toegelicht door Matthé Vermeulen.

Na deze presentaties in het eerste deel van het programma kunnen de deelnemers in het tweede deel advies inwinnen aan verschillende tafels. Daaraan zitten de al eerder genoemde sprekers plus Jan Doeksen (landbouwadviseur) en Tom de Smet (specialist Hongaarse eetcultuur/boer en consument). En voor al uw vragen over subsidies met betrekking tot zaken doen met Hongarije is er een Informatieloket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen AgentschapNL) aanwezig. Het seminar wordt afgesloten met een netwerkborrel. Als aanvulling op het seminar biedt het HBN een handelsmissie aan voor geïnteresseerden in de Hongaarse fruiteelt. Deze handelsmissie staat gepland voor mei 2014. Belangstellenden kunnen zich deze avond al aanmelden.

Dit evenement is geweest, maar wilt hier meer over weten? Klik hier.