Er heersen nog wel eens twijfels over de toegevoegde waarde van een innige economische samenwerking tussen West- en Oost-Europa. Maar met dit onderzoek nemen het ING Economisch Bureau en de Universiteit van Groningen die bedenkingen weg.  

Dit onderzoek toont aan dat Europa en Nederland de afgelopen jaren van de handelsbanden profiteerden. De onderzoekers van ING en de Universiteit van Groningen hebben van beide regio’s de economische prestaties geanalyseerd. Dat deden ze over de periode 1995-2012, zo bericht de bank in een persbericht.

3 miljoen banen
In de onderzochte periode zijn er in heel Europa bijna 3 miljoen banen gecreëerd door de nauwere samenwerking. In West-Europa groeide de werkgelegenheid met 1,5 procent dankzij 2,3 miljoen gecreëerde banen. In Oost-Europa leverden 600.000 nieuwe banen een groei van 1% op.

120.000 banen
Nederland blijkt zelfs bovengemiddeld geprofiteerd te hebben van de samenwerking. Vooral in de retail- en groothandel is er werkgelegenheid gecreeerd, in totaal maar liefst 27.000 nieuwe banen. Ook de landbouw profiteerde relatief goed: daar kwamen er negenduizend banen bij. In totaal werd er ruim €11 mrd toegevoegd aan het bruto binnenlands product (1.9% van het BBP). Daarnaast ontstonden er per saldo 120.000 banen.

Positieve bijdrage
ING stelt dat de conclusies het nut van een West- en Oost-Europese samenwerking onderstrepen. “De uitkomsten komen overeen met de gedachte dat het slechten van zowel de handelsbarrières als een grotere efficiëntie, een positieve bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling in zowel Oost als West-Europa”, aldus ING’s onderzoeksleider Robert Ruhl.

Rooskleurige toekomst
Voor de toekomst voorziet de bank nog meer voordelen van de West- en Oost-Europese samenwerking. Ruhl: “Het inhaalproces in Oost-Europa is nog in volle gang. Als gevolg daarvan kunnen we in de komende jaren nog een positieve impuls vanuit de vraag uit Oost-Europa verwachten, ook op onze werkgelegenheid.” Ook ziet hij dat de sterk toenemende verbanden tussen bedrijven in Oost- en West producenten in beide regio’s meer concurrerend maakt. Hierdoor kan de concurrentieslag met Azië beter worden doorstaan.

Bron en lees verder: Nederland vaart wel bij samenwerking met Oost-Europa