nijverheid eerden       nijverheid 3

De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, ook wel De Maatschappij genoemd, bestaat al bijna 240 jaar. Ik zag recent Hans van der Eerden spreken ter gelegenheid van de Prinsjesrede in de Kloosterkerk in Den Haag.

Hij vertelde dat De Maatschappij hét onafhankelijke netwerk voor ondernemende mensen uit overheid, bedrijven en kennisinstellingen was. Af en toe doen ze ook aan sponsoring, bijvoorbeeld de Prinsjesrede. Hans van der Eerden: ‘Wij gaan open en onbevangen in gesprek en inspireren elkaar om verder te denken dan ons eigen vakgebied en eigenbelang. We hebben 2500 leden in 26 lokale departementen, van Drenthe tot Zeeland. We zijn er trots op dat Koning Willem Alexander onze beschermheer is.‘

Het geweten van eten
De Maatschappij neemt initiatieven die bijdragen aan vernieuwing en een sterke, ondernemende samenleving. De departementen organiseren bijeenkomsten, er is jaarlijks een landelijk congres en maatschappelijke projecten worden geïnitieerd.

Op 1 oktober vindt het jaarlijkse congres plaats. Het wordt georganiseerd door het departement Drenthe. Het thema is ‘Het geweten van eten’.

https://vimeo.com/127601212

http://bit.ly/1F8sXkW