innovatiehoofdstad

Onlangs werd de shortlist van kandidaten voor de Europese Innovatiehoofdstad Prijs 2016 bekend gemaakt. Een jury van onafhankelijke experts koos tussen 36 kandidaten.

  • Amsterdam (NL) – vanwege de keuze voor een bottom-up benadering met als componenten slimme groei, startups, leefbaarheid en digitale sociale innovatie;
  • Berlijn (DE) – omdat het de stad opvoert als stedelijk woonlaboratorium waar innovatieve communicatietechnologie wordt getest;
  • Eindhoven (NL) – vanwege het combineren van digitale technologie en creativiteit als onderdeel van een intelligente verlichtingsstrategie;
  • Glasgow (UK) – omdat het een repliceerbaar innovatiemodel maakt met partnerschappen tussen industrie, wetenschap en woonwijken;
  • Milaan (IT) – voor het verbeteren van de sociale integratie en het uitwerken van alternatieve modellen bij het leveren van openbare diensten, ook met de gedachte aan het scheppen van werkgelegenheid;
  • Oxford (UK) – om zijn visie de rijkdom van kennis van zijn innovatieve ecosysteem openlijk te delen;
  • Parijs (FR) – voor zijn strategie die gebaseerd is op open innovatie, het leggen van verbindingen en vindingrijkheid om dé Europese plaats voor startups te worden;
  • Turijn (IT) – vanwege de open innovatiemodellen die gebruikt worden voor het ondersteunen van sociale startups en het creëren van mogelijkheden van stedelijke vernieuwing;
  • Wenen (AT) – voor zijn innovatie en ICT-strategieën met de burger als middelpunt, gericht op economie, onderwijs, onderzoek en technologie.

Drie prijzen zullen worden toegekend aan de steden die de juiste omgeving scheppen om te innoveren. De hoofdprijs bedraagt 950.000 euro, voor de tweede en derde plaats staat 100.000, resp. 50.000 euro klaar. De winnaars worden bekend gemaakt in april 2016.

Wie konden er mee doen? Europese steden die een klimaat scheppen voor een innovatief ecosysteem, waarbij burgers, publieke organisaties, de academische wereld en het bedrijfsleven zich met elkaar verbinden vanuit een visie om de stad op een hoger niveau te brengen. De eerste Europese Innovatiehoofdstad Prijs werd in 2014 gewonnen door Barcelona.

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=icapital