recycle economie - 1            recycle economie

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en FME-brancheorganisatie ENVAQUA hebben het initiatief genomen een exportplatform voor circulaire economie/milieutechnologie op te richten.

Het idee achter deze Holland Circular Hotspot (HCH) is om bedrijven te helpen hun innovaties op het gebied van afvalverwerking en recycling in het buitenland te promoten.

Focus: landen die nog weinig recyclen
Dit gebeurt onder andere door het organiseren van internationale handelsmissies met Nederlandse bedrijven. In de opstartfase richt het platform zich vooral op landen waar nog nauwelijks wordt gerecycled en kostbare grondstoffen verdwijnen op de afvalberg.

In januari hebben de deelnemende partijen de opzet en doelstellingen van de HCH verder besproken. Focus voor de korte termijn is om op vrijdag 10 februari een intentieverklaring te ondertekenen waarmee alle partijen zich verbinden aan dit initiatief. De expertise die FME samen met ENVAQUA kan leveren aan de Holland Circular Hotspot ligt met name in het ondersteunen van de internationale handelsbevordering en het uitdragen van het belang van de circulaire economie.

Kwartiermakersfase
Ook kunnen lidbedrijven zich uiteraard aanmelden voor de HCH tijdens de kwartiermakersfase die na de ondertekening van start gaat. HCH helpt de export van ENVAQUA en FME-lidbedrijven te bevorderen. Zo komen deze bedrijven met hun Nederlandse expertise en technologie nog beter aan bod in landen waar nog nauwelijks wordt gerecycled en kostbare grondstoffen verdwijnen op de afvalberg.

FME en ENVAQUA zijn voorstander van de omschakeling van een lineaire naar een circulaire economie voor efficiënt en effectief gebruik van grondstoffen. Als de circulaire economie goed wordt ontwikkeld, kan de maakindustrie haar bijdrage leveren aan:

  • Het behalen van milieudoelen
  • Duurzame economische groei
  • Creëren van banen

Rijksbreed Programma Circulaire economie
De HCH is een van de speerpunten van het Rijksbrede Programma Circulaire economie (http://bit.ly/2cwHxHG)  dat eind 2016 door het kabinet werd gepresenteerd. In 2030 moeten we in Nederland 50 procent minder grondstoffen gebruiken en in 2050 volledig circulair zijn. In het voorjaar hoopt staatssecretaris Dijksma hiervoor een zogeheten Grondstoffenakkoord te sluiten met alle Nederlandse partijen. Hierin worden afspraken gemaakt over wat er van iedereen nodig is om deze doelen voor 2030 en 2050 te halen. De HCH staat bovenaan de strategische prioriteitenlijst voor ENVAQUA en is daarmee ook voor FME van belang.

http://bit.ly/2iTRpRK