kieswijzer duurzame economie

Tijdens de komende regeerperiode zullen belangrijke beslissingen over de transitie naar een duurzame economie worden genomen.

Duurzaambedrijfsleven.nl en De Groene Zaak hebben een kieswijzer gemaakt waarin te zien is hoe de verschillende partijen scoren op onderwerpen die belangrijk zijn voor de economie.

Diverse componenten
Naast CO2-beprijzing, duurzame belastinghervorming en borging van de afspraken uit Parijs, wegen ook standpunten op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen, innovatie, circulaire economie en implementatie van de VN-duurzaamheidsdoelen mee in de beoordeling van de verkiezingsprogramma’s.

http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/  http://bit.ly/2j8WwZv