Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen een staatsbezoek  aan Indonesië. De economische missie loopt deels parallel daaraan.

De missie is in aanwezigheid van Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, en Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport. Ook het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit sluit aan. Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, is de zakelijk missieleider.

Indonesië

In oktober is de nieuwe regering van Indonesische president Joko Widodo aangetreden. Ook in zijn tweede ambtstermijn blijft de regering zich inzetten voor verbetering van de infrastructuur. Daarnaast investeren zij in onderwijs en onderzoek, om de fundamenten van de Indonesische economie te verstevigen.

Daarnaast wint het besef terrein dat voor de verdere ontwikkeling van de economie en voor de ambitieuze plannen van de nieuwe regering meer buitenlandse investeerders, investeringen en samenwerking met kennisinstellingen nodig zijn.

Groei en uitdagingen

Ondanks het lastige ondernemingsklimaat, zijn er positieve ontwikkelingen. De groeiende Indonesische middenklasse heeft steeds meer te besteden. De vraag naar ‘fast moving consumer goods’ neemt toe. Net als bijvoorbeeld de toegang tot medische voorzieningen.

Daarnaast heeft Indonesië een jonge bevolking, die steeds meer geneigd is om via digitale en innovatieve start-ups grote doelgroepen binnen de binnenlandse markt te bereiken. Maar tegelijkertijd kent Indonesië in haar economische ontwikkeling ook behoorlijke uitdagingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Bijvoorbeeld voor het  afval- en watermanagement.

Kansen voor Nederlandse ondernemers

Indonesië kenmerkt zich hiermee door een mix van commerciële kansen en forse uitdagingen waar het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen op kunnen aansluiten met duurzame en innovatieve oplossingen. Ook in publiek-privaat verband. Persoonlijke relaties en lokale partners zijn belangrijk voor succes op de Indonesische markt. Deze missie biedt dan ook een unieke gelegenheid om de relatie met Indonesische contacten een vliegende start te geven, of een stevige nieuwe impuls.

https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/