Agrarisch ondernemers investeren steeds meer in innovatief en duurzaam ondernemen. We helpen u graag verder verduurzamen.

Wat kunt u doen?

Bent u een landbouwer en wilt u ook duurzamer en toekomstbestendig boeren? Daar helpen wij u graag bij. Op deze pagina ziet u 3 verschillende thema’s. Bij elk thema horen verschillende regelingen en subsidies.

Waarom is duurzaam boeren eigenlijk belangrijk?

We gebruiken in Nederland bijna elke vierkante meter. Dit heeft invloed op onze natuur, leefomgeving en klimaat. We moeten daarom op zoek naar duurzame en toekomstbestendige verdienmodellen. Op een manier die ook past bij uw landbouwbedrijf. Bijvoorbeeld door minder uitstoot van stikstof en meer ruimte voor natuur.

Invloed van uitstoot op de natuur

Landbouwbedrijven werken veel met stikstof, want het is de belangrijkste voedingsstof voor planten. Het is dus een belangrijke stof bij het produceren van voedsel. Daarom wordt stikstof vaak gebruikt bij het bemesten van de grond. Een deel van de stikstof komt in de vorm van ammoniak in de lucht terecht. De ammoniak daalt weer neer op de grond. Soms ook op kwetsbare natuurgrond.

De ammoniak ‘verrijkt’ de bodem. Dat klinkt positief. Maar zeldzame planten die het best leven op voedselarme grond, verliezen het van planten die van voedselrijke grond houden. Hierdoor verdringt de brandnetel de zeldzame orchidee bijvoorbeeld. Dieren en insecten die van deze zeldzame planten leven, verdwijnen hierdoor ook.
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/duurzaam-boeren