Op 17 november 2020 vindt het online Kristal-event 2020 plaats. Gerenommeerde sprekers gaan in gesprek over 20 jaar MVO in Nederland, transparant rapporteren ten tijde van COVID-19 en toekomstperspectieven in het licht van mondiale uitdagingen. 

U kunt het online Kristal event dat plaatsvindt in de Glazen zaal in Den Haag vanuit uw eigen omgeving volgen via een live stream. De interactieve opzet van het programma biedt volop de gelegenheid om vragen te stellen.

Het event wordt georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, RVO en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) met een bijdrage vanuit het Nationaal Sustainability Congres.

Programma

10.00             Start online event

10.00 – 10.10  Opening door Mona Keijzer (staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat)

10.10 – 10.30  Thema 1: 20 jaar MVO / duurzaam ondernemen in Nederland

       Sprekers:

  • Mariëtte Hamer (voorzitter SER)
  • Herna Verhagen (CEO Post NL)
  • Joop Joost Hietbrink (Sustainalize)

       Dit onderdeel van het programma wordt verzorgd door het Nationaal Sustainability Congres. In het kader van het 20-jarig bestaan van het SER-advies “Winst van Waarden” heeft Sustainalize als organisator van het Nationaal Sustainability Congres een enquête gehouden onder de Nederlandse duurzaamheids-/MVO managers. We bespreken samen de uitkomsten van de enquête, reflecteren op 20 jaar MVO-beleid en kijken daarbij vooral naar de toekomst.

10.30 – 10.50 Thema 2: Rapporteren in het verslagjaar van COVID19

       Sprekers:

  • Laura van Geest (voorzitter AFM)
  • Jabine van der Meijs (CFO Royal Schiphol Group)
  • Marco van der Vegte (voorzitter NBA)

       Hoe rapporteer je over een jaar dat in het teken staat van de COVID-19 crisis en onzekerheden die deze crisis met zich meebrengt? En welke lessen kunnen we hieruit trekken ten aanzien van langetermijnwaardecreatie?

10.50 – 11.10 Thema 3: Toekomstperspectieven in het licht van mondiale uitdagingen.

       Sprekers:

  • Jan Peter Balkenende (voorzitter DSGC)
  • Claudia Kruse (Managing Director Global Responsible Investment & Governance)
  • Petri Hofsté (lid RvC verschillende organisaties en jurylid Kristalprijs)

       Veel bedrijven zijn nu bezig met het beheersen van de impact van de covid-19 crisis op hun organisatie op de korte of middellange termijn. Deze uitdaging heeft tot inzichten geleid in een nieuwe afhankelijkheid. Mondiale uitdagingen, ook na deze pandemie, hebben gevolgen voor de strategie, beleid en prestaties van organisaties. Hoe komen we sterker uit de crisis?

11.10 – 11.25 Bekendmaking thema Transparantiebenchmark 2021
      Spreker: Monika Milz (juryvoorzitter Kristalprijs)
      Volgend jaar vindt de Transparantiebenchmark weer plaats. 500 ondernemingen worden weer beoordeeld op transparante verslaglegging. De organiastie met het meest transparante verslag ontvangt de Kristal. De jury van de prijs zal op basis van het thema van 2021 de prijs uitreiken. Tijdens het online Kristal-event hoort u wat het thema voor 2021 is.

11.25- 11.30  Afsluiting event

Aanmelden
Meld u aan voor dit online evenement.

maandag, 5 oktober, 2020