De meningen over de kansen van waterstof in de energietransitie zijn verdeeld. Om de kennis over waterstof te vergroten, organiseert 54events (van Vakbeurs Energie) in oktober de Dutch Hydrogen Days. Parallel met Vakbeurs Energie en de vakbeurzen Zero Emission | Ecomobiel en Industrial Heat & Power.
 

De inzet van duurzaam opgewekt waterstof kan een flinke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen. Waterstof kan worden gebruikt als grondstof, brandstof en energiedrager en -opslag. De EU ziet vele mogelijke toepassingen om zo broeikasgasemissies in de industrie, het vervoer, de elektriciteitsvoorziening en de gebouwde omgeving te verminderen.

Interview met Jörg Gigler over de kansen van waterstof

Wij spraken Jörg Gigler, voorzitter van de Werkgroep Waterstof en Managing Director bij TKI Nieuw Gas van de Topsector Energie, over de kansen van waterstof. In deze nieuwsbrief leest u daar alles over. Tijdens Vakbeurs Energie en gelijktijdige zusterbeurzen, in oktober, is er overigens óók ruim aandacht voor waterstof en andere duurzame energiedragers.

https://www.vakbeursenergie.nl/nl/