Janneke Verwey heeft in Amsterdam/IJburg op het Haveneiland in de Lumièrestraat een culturele ontmoetingsplek gecreëerd voor inspiratie en gezonde ecosystemen. Overal staan planten, in de voorkamer, de grote kamer en buiten, achter het glas.

Adrie van der Ven stelde er afgelopen weekend zijn nieuwste werken tentoon. De kleurige werken kwamen tussen al dat groen mooi naar voren. Binnenkort een interview met Adrie over zijn nieuwe werken. Maar nu eerst wat meer informatie over de initiatieven van Janneke Verwey.  

Zij is oprichter van CoCasa, met als motto ‘’Vergroen je leven’’. Ze geeft dit vorm met planten voor binnen en buiten, waaronder bloeiende en eetbare planten en tevens wormenhotels. Zij gaf graag nadere toelichting.

Wat is en doet CoCasa?

“‘Co’ staat voor samen en ‘Casa’ staat voor huis, ik zie de wereld als ons gezamenlijk huis waar we met elkaar goed voor mogen zorgen. Met, vanuit CoCasa dragen we bij aan gezonde ecosystemen in brede zin, aan een wereld waarin levenskracht voor zowel mensen, planten als dieren gestimuleerd wordt.”

CoCasa biedt hiertoe producten en diensten die bijdragen aan een fijne, groene leefomgeving. De ruimte in Amsterdam IJburg die je per dagdeel kunt huren is daar een voorbeeld van, deze is duurzaam ingericht, met veel groen en biologische gekweekte planten die te koop zijn.

“De eigen ontwerp wormenhotels zijn daar een ander voorbeeld van, dit zijn kasten waar mensen in de buurt samen hun groenresten kunnen composteren tot vruchtbare compost / plantenvoeding. Maar ook het programma, dat veelal gericht is op innerlijke ontwikkeling: zo binnen zo buiten.” 

Persoonlijke ontwikkeling en duurzaamheid

CoCasa is gestart in 2013, met een aanloop in voorgaande jaren, als plek en programma voor persoonlijke ontwikkeling en duurzaamheid.

“De visie is als cirkel te visualiseren, waarbij je zelf het centrum bent, dan een eerste ring, je omgeving. De buitenste cirkel kun je zien als de wereld. Alles en iedereen beïnvloedt elkaar en verandering ontstaat door jezelf en je dagelijkse keuzes te veranderen. Van daaruit inspireer en beïnvloed je je omgeving en de wereld. Ik was al langer bezig met duurzaamheid en het creëren van omgevingen en ervaringen die bijdragen aan een nieuwe wereld. Vanuit de fysieke locatie in IJburg, met periodieke events en groene initiatieven, kon ik daar samen met anderen invulling aan geven.”

Compost van groenresten

Hoe meer dingen we lokaal kunnen regelen, hoe minder transport er nodig is, aldus Janneke.

“Lokaal is ook leuk, hierdoor ontstaat meer verbinding met mensen en de plek waar je woont / werkt en ook met je eigen ‘afval’. Het wormenhotel is daar een prachtig voorbeeld van: je eigen groenresten kun je er kwijt, het levert compost waarmee je je planten kunt voeden en als dat eetbare planten zijn, kun je daar ook jezelf mee voeden. Zo is iets wat door velen als afval gezien wordt, helemaal geen afval, maar juist een input voor groei. Je wordt je hierdoor ook bewuster van wat je koopt en gebruikt, want bijvoorbeeld niet-biologische aardappelschillen bespoten met groeiremmers wil je niet in je compost hebben, evenals met gif bespoten snijbloemen.”

De planten die ze verkoopt zijn gekweekt zonder gifstoffen en de resten hiervan zijn een gezonde toevoeging aan lokale ecosystemen. Dode bladeren, gesnoeid blad en takjes en ook ‘onkruid’ kun je tussen de planten leggen (mulchen) zodat het de aarde voedt en beschermt tegen uitdroging. 

Wie zijn de klanten en wat zijn hun reacties?

“De klanten zijn veelal mensen die in of rondom de stad leven, bewust in het leven staan en nadenken bij de effecten van hun gedrag en aankopen. Zij willen graag positief bijdragen aan hun omgeving en verantwoordelijkheid nemen voor hun aandeel daarin. Ik merk vaak dat mensen blij zijn dat CoCasa er is. De fijne uitstraling van de plek, de persoonlijke benadering en de kwaliteit van de producten zijn bijvoorbeeld zaken die mensen terugkoppelen als positief.” 

Werkt CoCasa samen met andere partners?

“Ja, op onderdelen, ik werk samen met mensen en organisaties in het organiseren van events, in de productie van de wormenhotels en bij verhuur van de ruimte, waaronder catering.”

En bij de CoCasa kweektuin in Brabant helpen sinds twee jaar regelmatig mensen mee als vrijwilliger. “Dat is heel fijn, want als je zonder pesticiden in de volle grond wil kweken, is dat best arbeidsintensief!”

Voor meer informatie, ga naar www.cocasa.com

Advertentie