Enkele van de meeste vooraanstaande verduurzamers zijn te beluisteren in een nieuwe podcast van De Woontransitie. Met onder meer Anke Verhagen, Pablo van der Lugt en Norbert Schotte wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden van biobased bouwen, ook in samenwerking met boeren.

Het onderwerp wordt dit keer door De Woontransitie besproken vanuit het perspectief van veranderaars in de bouw. Zo zit Norbert Schotte van Gideon Tribes aan tafel, evenals Pablo van der Lugt (TU Delft), voorloper in de houtbouw en kwartiermaker biobased bouwen. Bovendien wordt de financiële sector vertegenwoordigd door Anke Verhagen, expert biobased bouwen (Rabobank). Bovendien is namens de jonge boeren Lotte van Dueren den Hollander (Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt en BO Akkerbouw) present.

Twee soorten biobased bouwen

Schotte onderscheidt grofweg twee soorten biobased bouwen. De ene betreft het bouwen van constructies met bijvoorbeeld hout, de andere gaat over de isolatiematerialen in huizen; denk aan vezelgewassen als lisdodde, hennep en vlas. Vooral die laatste soort biedt de Nederlandse landbouw perspectieven.

Schotte ziet duidelijk ook beweging op het gebied van houtbouw, waarvan Van der Lugt een exponent is. Niet alleen is Van der Lugt al heel lang bezig met het toepassen van hout, maar hij is ook een duidelijke verbinder, die ervoor zorgt dat er echt iets in de praktijk gebeurt, aldus Schotte. In plaats van de situatie dat iedereen op zijn eigen eilandje blijft rommelen. Volgens Schotte geeft de snelheid waarmee de ontwikkelingen nu gaan, heel veel hoop. Naast ook heel veel plezier!

Korting hypotheek

Die praktijk is in de podcast ook aanwezig in de persoon van Anke Verhagen, die onder meer in Friesland actief is met ‘een heel mooie keten’ van boeren, bouwers en verwerkers van vezelmaterialen. Haar werkgever Rabobank kijkt daarbij ook naar de eindconsumenten en vraagt zich af in hoeverre er voor een hypotheek korting mogelijk is (als er van biobased bouwen sprake is). Verhagen: “Of moeten wij op een andere manier een terugbetaalschema voor een lening hanteren?” Uiteindelijk is het voor de bank de vraag wat er moet gebeuren om alle partijen die nodig zijn, ook daadwerkelijk mee te krijgen.

Het goede nieuws is dat Lotte van Dueren den Hollander laat weten dat dit onderwerp in de agrarische sector heel erg leeft. Ook omdat er in de landbouw altijd gezocht wordt naar nieuwe kansen en omdat haar jonge achterban vaak bezig is met een bedrijfsovername of die net achter de rug heeft, maar nog wel naar nieuwe ontwikkelingen kijkt. “De gewassen waarover wordt gesproken, bieden echt interessante kansen voor een nieuw verdienmodel”, aldus Van Dueren den Hollander, “en ook om als landbouw onze CO2-doelstellingen te halen.”

Beeldvorming

Om meer stappen op dit gebied te kunnen maken, is er nog wel wat aanpassing (en stimulans) nodig van wet- en regelgeving, vindt Van der Lugt. Niet alleen de MilieuPrestatie Gebouwen moet omlaag, maar denk ook aan de komst van een CO2-indicator. Van der Lugt: “De onderkant van de markt moet dan gaan meebewegen, dat kan niet anders, want anders krijgen ze geen vergunning.”
Verder moet er nog het nodige gebeuren op het gebied van communicatie en beeldvorming. Van der Lugt: “Heel veel mensen hebben vooroordelen over houten huizen. Dat die meer onderhoud vergen, niet lang meegaan, brandgevaarlijk zijn en dat zo de bossen ‘eraan gaan’. Dat zijn allemaal dingen die je heel makkelijk ontkracht. Het is dus echt pure onwetendheid.” Vandaar ook dat hij graag verwijst naar de gratis publicatie Houtbouwmythes ontkracht.

Toekomst

Luister nu zelf naar de complete podcast over biobased bouwen, waarin de volgende vragen worden beantwoord: Wat verstaan we onder biobased bouwen? Waar staan we in Nederland op dit moment? Wat is de potentie van biobased bouwen? Welke transitie moeten we doormaken om naar een social tipping point te komen? En hoe ziet de toekomst van biobased bouwen eruit?

Beluister de podcast op je favoriete platform of via Spotify:

Bron: De Woontransitie

https://www.duurzaamgebouwd.nl/

Advertentie