In de gemeente Brummen is de afgelopen maanden een sportveld in korte tijd getransformeerd tot een nieuwe woonwijk voor (maximaal) 48 flexwoningen. In de eerste zestien woningen, gerealiseerd voor de gemeente, worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen.

De overige woningen worden door woningcorporatie Veluwonen aangeboden aan starters, senioren en mensen die met spoed een woning nodig hebben. Voor Kleissen Bouwmanagement en Advies was dit een uitdagend project dat, samen met de gemeente, is uitgevoerd door de projectmanagers Thijs Grootte Bromhaar en Michel Vos.

Ondanks een heel krappe planning loopt het project toch volledig op schema en dat is niet eenvoudig in deze tijd. Vos begint te vertellen: “Het is een extreem kort traject, waarbij we wel alles van A tot Z hebben geregeld. Gelukkig heeft de gemeente Brummen zich bijzonder ambitieus opgesteld en pakt ze snel en goed door. Alleen in die samenwerking hebben we dit zo kunnen realiseren.”

Sneltreinvaart

Toen duidelijk werd dat Brummen een andere locatie moest vinden voor het opvangen van ongeveer zestig Oekraïense vluchtelingen, is zij hard op zoek gegaan naar een geschikte locatie. Deze werd eind oktober 2022 gevonden op een voormalig trainingsveldje van de voetbalvereniging in Eerbeek. Er was nog wel een ‘klein’ probleem: binnen vijf maanden moesten de Oekraïners hier al kunnen wonen.

Dankzij de kruimelregeling was er een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan mogelijk. Wel moesten er ook daadwerkelijk nog woningen worden gerealiseerd. De gemeente benaderde Kleissen Bouwmanagement om de realisatie van de eerste zestien woningen in fase 1 van A tot Z te begeleiden. “We hebben echt alle aspecten van de aanleg van een woonwijk in zeer korte tijd doorlopen”, vertelt Vos. “Denk aan het zoeken naar mogelijke leveranciers, stikstof, archeologie, nutsvoorzieningen, aanvragen van de vergunningen en subsidies, tot de daadwerkelijke bouw en zelfs de gehele inrichting van de woningen. We zijn op 4 november 2022 gestart met onze werkzaamheden en op 18 en 19 april 2023 hebben de mensen de woningen ook daadwerkelijk in gebruik genomen.”

Onzettend duurzaam

De woningen worden niet alleen heel snel gebouwd, maar zijn ook ontzettend duurzaam en nagenoeg emissieloos. De houten woningen van Thimo365 worden volledig geprefabriceerd in de fabriek en vervolgens op de bouwplaats verder afgebouwd. “Dit vermindert het aantal vervoersbewegingen en daarmee de uitstoot op de bouw aanzienlijk en is ook noodzakelijk om binnen de huidige stikstofregels nog iets te kunnen realiseren”, vertelt Grootte Bromhaar. “Daarnaast voldoen de woningen zelf aan alle eisen van het permanente Bouwbesluit en aan de BENG-norm. Ze worden elektrisch verwarmd met een warmtepomp en krijgen allemaal zonnepanelen op het dak. De enige emissie die hier straks wordt uitgestoten, is afkomstig van de auto’s van de bewoners.”

Meerdere doeleinden

Bij deze opgave heeft de gemeente twee actuele vraagstukken opgepakt en gecombineerd: het realiseren van opvang voor Oekraïense vluchtelingen en het bouwen van flexwoningen als drukventiel voor de krapte in de huidige woningmarkt. De eerste zestien woningen worden eerst gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen en daarna worden ze overgedragen aan de woningcorporatie. Samen met de overige flexwoningen, die de woningcorporatie daar zelf gaat realiseren, worden ze dan ingezet in de reguliere woningmarkt om starters, senioren en spoedzoekers een woning te kunnen bieden.

Ambitie loont

Al met al is dit een ambitieus project, dat Kleissen Bouwmanagement niet zonder steun van de gemeente had kunnen realiseren. Grootte Bromhaar: “De gemeente is net zo ambitieus als wij en heeft goed doorgepakt. Daardoor konden we heel snel schakelen.” Zo zijn de vergunningen die waren voorbereid door Grootte Bromhaar en Vos binnen een korte periode afgegeven.

Ook op andere fronten verleent de Gemeente Brummen haar volledige medewerking. En die ambitie werkt aanstekelijk. Grootte Bromhaar: “Ook de andere partijen aan tafel werken in een ongekend tempo. De handtekeningen waren nog niet eens opgedroogd of de eerste voorbereidingen werden al getroffen. Zo lagen ze gelijk op schema bij de start.”

“We gaan sneller dan de nutspartijen aankunnen”, voegt Vos toe. “Dus we leggen grote accupacks aan om de stroom van de zonnepanelen op te kunnen slaan en te gebruiken voor de woningen. Die zijn daardoor off-grid tot de definitieve aansluiting.” Ook voor water en internet zijn tijdelijke voorzieningen getroffen.

Hoewel het hier nu om flexwoningen gaat, is dit met recht een voorbeeld te noemen voor de huidige woningmarkt. Vos: “We hebben te maken met een ongelooflijke krapte. Als je knopen durft door te hakken en daarna ook doorpakt, zoals hier in de Gemeente Brummen, kun je samen ontzettend mooie dingen realiseren.”

Tekst en beeld: Kleissen Bouwmanagenement en Advies

https://www.duurzaamgebouwd.nl/

Advertentie